OBJEDNEJTE DO 13:00 A ZBOŽÍ VÁM BUDE ZDARMA DORUČENO NÁSLEDUJÍCÍ PRACOVNÍ DEN.*

REKLAMACE

 

V případě, že se vyskytla reklamace, buďte si jisti, že Vám vždy rádi a ochotně vyjdeme vstříc.

 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY UPRATNĚNÍ VAD ZBOŽÍ

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou jsou výrobní vady, nebo vady materiálu
použitého k výrobě zboží.

ZA VADU NELZE POVAŽOVAT:

- vady vzniklé používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem
- vady vzniklé mechanickým poškozením, neodbornou instalací, neodborným zacházením
- vady zboží způsobené živly
- vady zboží vzniklé poškozením v důsledku nadměrného zatěžování, nebo používání v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
- opotřebení způsobené běžným užíváním
- škody vzniklé dodatečnou úpravou spotřebitelem
Pokud k reklamačnímu řízení skutečně dojde, prosíme, postupujde dle následujícícho postupu.

CO POTŘEBUJETE K VYŘEŠENÍ REKLAMACE?

Základním předpokladem řádné reklamace je předložení dokladu o koupi (faktura nebo
pokladní doklad) reklamovaného zboží, reklamačního protokolu a záručního listu.
Pokud shledáte svůj telefon jako vhodný k reklamaci, je nutné zakoupený telefon dodat a s ním také veškeré dokumenty, které k vyřešení reklamace zapotřebí. Reklamační protokol naleznete na konci této stránky. Zaruční list společně s originální fakturou vám byl dodán společně s mobilním zařízením. 
Jakmile budete mít tyto 3 položky pohromadě s reklamovaným zbožím, prosím, zašlete nám je v 1 balíčku.

REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ ZAŠLETE NA ADRESU:


Mifomobil
Adamusova 1316/2a
700 30 Ostrava - Hrabůvka

POUČENÍ

Kupující je povinen zboží při převzetí řádně prohlédnout. Pokud tak neučiní, prodávající nenese odpovědnost za zjevné vady zboží, ledaže výslovně ujistil kupujícího, že věc je bez jakýchkoli vad,
nebo vadu lstivě zastřel. Prodávající též nenese odpovědnost za vady způsobené při přepravě zboží dopravním prostředkem kupujícího. Při převzetí zboží je kupující povinen ověřit správnost počtu zboží a neporušenosti jejich obalu. Pokud má zboží při převzetí porušený obal, kupující je povinen přesvědčit se o celistvosti a neporušenosti zboží. Toto je nutné uvést do dodacího listu, jinak právo na reklamaci na mechanické poškozen zboží zaniká. Podle § 2112 Občanského zákoníku je kupující povinen oznámit vady prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, u skrytých vad nejpozději do dvou let po odevzdání věci.

Jakmile zboží příjmeme, budete okamžitě informování o tom, že zboží dorazilo. Od této doby je započata 30 denní lhůta na dořešení reklamace.

 

REKLAMAČNÍ PROTOKOL NALEZNETE ZDE